Program III Forum Edukacji Realnej

Dzień I – 16 listopada, piątek

W godzinach 12:00-16:00 zapraszamy uczniów lubelskich szkół do wzięcia udziału w pokazowych warsztatach fizycznych [brak miejsc], filmowych [brak miejsc] prowadzonych przez nauczycieli i uczniów Bednarskiej Szkoły Realnej, a następnie do udziału w Forum i włączaniu się w prowadzone dyskusje. Zgłoszenia pod adresem: b.malecki@bsr.edu.pl. Ilość miejsc ograniczona.

10:30-11:00

Rejestracja uczestników,

11:00-11:15

Rozpoczęcie i przywitanie uczestników.

Gości przywita Pani Prorektor ds. Kształcenia UMCS dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS.

11:15-12:00

Dorota i Janusz Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej i inicjatorzy Forum Edukacji Realnej:

Edukacja realna jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

12:00-12:45

Prof. dr hab. nauk humanistycznych Krzysztof Konarzewski, pedagog i ekspert w dziedzinie edukacji , m.in. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2009–2010). Konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej; członek Rady ds. Kształcenia Nauczycieli (1992–1994 i 1995–1999), Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej (1996–1997), Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej (1998–2001), Rady Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1999–2005) i Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2015–2016). Kierownik projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:

Szkoła dla życia. Kto zapłaci za nasze emerytury?

12:45-13:00 Przerwa

13:00-13:45

Panel z udziałem uczniów lubelskich szkół na temat wyzwań współczesnego świata i nowoczesnej edukacji.

13:45-14:30

Bartosz Małecki, Wicedyrektor i Koordynator Specjalizacji Biznesowej Bednarskiej Szkoły Realnej, Maja Witowska-Rubaszek, Koordynator Wolontariatu, Bednarska Szkoła Realna

Szkoła inkubatorem przedsiębiorczości i wrażliwości społecznej

14:30-15:30 Przerwa obiadowa

15:30-16:15

Izabela Rudzińska, Współzałożycielka i Prezes Neuroedukacji, Trener Neurolingwistycznego Programowania (NLP) z 25 letnim doświadczeniem w uczeniu i systemowym stosowaniu tej metody. Jako Master Health Coach specjalizuje się w pracy ze zdrowiem i dobrostanem:

Jak odblokować i rozwijać potencjał twórczy – generatywny stan umysłu na co dzień

16:15-17:00

Panel z udziałem przedstawicieli i finalistów olimpiady Zwolnieni z Teorii:

Rola szkoły we wspieraniu inicjatyw i projektów uczniowskich

17:00-17:15 Przerwa

17:15-18:00

Dorota Tomaszewicz, Coach ICC, Trener, Ekspert merytoryczny, Asesor AC/DC, Team coach, Values konsultant, Doradca zawodowy i edukacyjny, Grupa POWER:

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów przez pryzmat wartości

18:00-19:00

Forum wymiany myśli, w tym prezentacja wyników projektów uczniowskich, prezentacja zgłoszonych tematów

19:00 Zakończenie pierwszego dnia Forum


Dzień II – 17 listopada, sobota

Wydarzenia równoległe:

1) W godzinach 10:00-13:00 zapraszamy nauczycieli i rodziców do udziału w warsztatach:

Narzędzia i techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w klasie szkolnej

Prowadzący: Justyna Kozłowska i Bernadetta Węglińska – Korzan – Lubelskie Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Zgłoszenia droga mailową na adres: marzena.bichta@umcs.lublin.pl

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia >>

2) W godzinach 13:00-16:00 zapraszamy nauczycieli i rodziców do udziału w warsztatach:

Typy osobowości w pracy nauczyciela

Prowadzący: Magdalena Bis – psychoterapeuta, trener, certyfikowany praktyk MBTI, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej.

Zgłoszenia droga mailową na adres: magdalena.bis@umcs.lublin.pl
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

9:45-10:00 Przywitanie uczestników

10:00-10:45

Prof. Lech Mankiewicz, astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych, adwokat Khan Academy po polsku, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, utytułowany propagator ideii otwartej nauki i programów zbliżających naukę i odkrycia do uczniów i nauczycieli:

Szkoła w czasach rewolucji – ciąg dalszy

10:45-11:30

Michał Bobrzyński, twórca i dyrektor Collegium Gostynianum, autor Systemu Symultanicznego, na którym opiera się nauka w prowadzonej przez niego szkole:

System symultaniczny i idea Collegium Gostynianum

11:30-11:45 Przerwa

11:45-12:30

Anna Szulc, nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, pasjonatka, propagatorka idei empatycznej edukacji i Budzących się szkół, autorka alternatywnych metod nauczanie matematyki  w szkole średniej, inicjatorka i organizatorka Konferencji  Empatyczna Edukacja – Empatyczna Polska:

Co ma empatia do matematyki i wyników matur

12:30-13:15

Jarek Szulski, nauczyciel pasjonat, (Gimnazjum i Liceum Reytana w Warszawie) współpracuje z Values – Grupą Firm Doradczych, z Jackiem Santorskim, autor książek „Sor”, „Zdarza się”, która powinna trafić na listę lektur obowiązkowych dla nauczycieli, którzy mogą w nich przeczytać, ile można zrobić, gdy kocha się ten zawód i ma odwagę schematy łamać:

Nie ma edukacji bez relacji

13:15-13:30 Przerwa

13:30-14:15

Dorota Fiett, Dyrektor Bednarskiej Szkoły Realnej i Marcin Głowacki, Pracownia Badawcza BSM:

Wyniki badań opinii uczniów i rodziców na temat Bednarskiej Szkoły Realnej

14:15-15:30

Panel dyskusyjny:

Kluczowe wyzwania i bariery przy zakładaniu szkół realnych w Polsce

  • Małgorzata Wyżlic, fundator i Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Skrzydła w Lublinie,
  • Dorota i Janusza Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej,
  • Agnieszka Kantor-Kołodyńska – przedstawicielka pomysłodawców Lubelskiej Szkoły Realnej,
  • Weronika Wronowska – inicjatorka Galicyjskiej/Beskidzkiej Szkoły Realnej.

Prowadzenie: Jan Wróbel – nauczyciel, dziennikarz i publicysta współpracujący regularnie m.in. z “Dziennikiem Gazetą Prawną” i Radiem TOK FM oraz Szkołą Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W przeszłości m.in. Dyrektor I Liceum Społecznego w Warszawie.

15:30-16:30 Obiad

16:30-17:15

Agnieszka Kantor-Kołodyńska, Wojciech Chrześcijanek:

Lubelska Szkoła Realna – prezentacja założeń

17:15-18:00

Marzena Bichta, psychoterapeuta, trener,  doradca zawodowy, certyfikowany praktyk MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II, certyfikowany praktyk The EQ – i 2.0®, trener Odysei Umysłu:

Kondycja psychospołeczna – Generacja I w ponowoczesnym świecie

18:00-18:30

Podsumowanie i zakończenie forum