Zespół

Fundatorami Fundacji Współczesna Szkoła Realna oraz członkami Rady Fudancji są:

Dorota Fiett

Janusz Fiett

Filip Haka

Jan Wróbel

Zarząd Fundacji

Janusz Fiett – Prezes Zarządu

Karolina Cwynar – Członek Zarządu

Bartosz Małecki – Członek Zarządu