Program VI Forum Edukacji Realnej

Piątek 17 listopada 2023

Zapraszamy do Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”, ul. Kościuszki 27A

Między 15.00 a 16.00 będzie można:

– podpisać się na liście uczestniczek i uczestników,

– zrobić sobie autorski identyfikator,

– zaznaczyć na mapie Polski miejsce, z którego się przybyło,

– zjeść gorącą zupę,

– porozmawiać z innymi,

– wybrać sobie jeden z trzech tematów, które będziemy omawiać tego wieczoru.

(jeśli przyjedziesz później – zrób to wszystko w przyspieszonym tempie i dołącz do jednego z zespołów)

16.00 – 18.30 – popracujemy w trzech zespołach tematycznych, dzieląc się pomysłami, wzajemnie inspirując, proponując wspólne przedsięwzięcia.

Tematy do dyskusji to:

1. Nauka poza szkołą, czyli wyjścia, wycieczki, obozy, wizyty, praktyki – gdzie, jak i po co je organizujemy, jakie dają szanse i jakie sprawiają problemy.
Moderuje Marta Florkowska, Pracownia Garncarnia na Mazurach. Edukatorka i animatorka społeczności lokalnych, zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych w woj. warmińsko-mazurskim

2. Współdecydowanie uczennic i uczniów o funkcjonowaniu szkoły – jak można to robić, by nie było fikcją, sprawiało satysfakcję, dawało podmiotowość i przygotowywało do życia w społeczeństwie demokratycznym.

Moderuje z Dorota Fiett, Fundacja Współczesna Szkoła Realna i Bednarska Szkoła Realna oraz Maja Witowska-Rubaszek – była nauczycielka Bednarskiej Szkoły Realnej, koordynatorka projektu edukacyjnego Fundacji DKMS

3. Nauczycielki i nauczyciele w [ambitnej] szkole – co zrobić, żeby czuli się u siebie, nie ulegali rutynie i zniechęceniu, mogli i chcieli rozwijać się i współpracować z innymi.

Moderuje Aleksandra Kujawska, Saska Szkoła Realna, opiekunka specjalizacji społeczno-biznesowej BiNGO

18.30 – 20.00 – wspólnie przygotujemy i zjemy kolację, nie unikając rozmów kuluarowych

20.00 – opuścimy „STAJNIĘ”, wybierając swobodnie jedną z opcji:

– wieczorne pogaduchy w siedzibie Nowej Szkoły Ełk,

– Ełk by night – spacery promenadą nad Jeziorem Ełckim, wizyty w kawiarniach itp,

– odpoczynek w domu/miejscu noclegu.

Sobota 18 listopada 2023

Śniadanie we własnym zakresie.

Ponownie spotkamy się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”.

Zaczniemy punktualnie o 9.00

CZĘŚĆ PIERWSZA

9.00 – 9.10 – Anna Józwik i Janusz Fiett, w imieniu inicjatorów i gospodarzy FER, powiedzą kilka słów o tym, kto jest kim, co jest czym i dlaczego się spotkaliśmy.

9.15 – 10.15 – prezentacje czterech Szkół Realnych: Bednarskiej, Lubelskiej, Wawerskiej i Saskiej. Przedstawicielki/le każdej z nich opowiedzą o praktyce swojego działania, specyficznych cechach reprezentowanej szkoły, tym z czego są dumne/ni i co im się udaje oraz o tym z czym się borykają. Kolejność wystąpień wylosujemy.

10.15 – 10.30 – w podsumowaniu prezentacji Janusz Fiett przypomni 10 wymagań, które postawiliśmy, definiując Szkoły Realne.

10.30 – 10.45 – krótka przerwa

10.45 – 11.15– prezentacje dwóch szkół podstawowych – Nowej Szkoły Ełk oraz Bednarskiej Szkoły Podstawowej terytorium Mysłowicka w Warszawie.

11.15 – 12.00 – otwarta dyskusja o edukacji realnej – co jest w niej najważniejsze, jakie są szanse na jej upowszechnienie, jak można ją realizować na poziomie szkoły podstawowej, a także o tym, czy ambitną, autorską edukację łatwiej prowadzić w szkole, czy w oparciu o nauczanie domowe.

Prowadzi Maja Witowska-Rubaszek – była nauczycielka Bednarskiej Szkoły Realnej, koordynatorka projektu edukacyjnego Fundacji DKMS oraz Bartek Małecki, wychowawca, nauczyciel przedmiotów biznesowych, koordynator specjalizacji i portfolio w Lubelskiej Szkole Realnej, były wicedyrektor Bednarskiej Szkoły Realnej, fascynat pedagogiki cyrku.

PRZERWA

12.00 – 13.00 – czas na solidne drugie śniadanie i działania kuluarowe.

CZĘŚĆ DRUGA

13.00 – 14.15 – dyskusja panelowa „Strategia ślimaka, czy strategia dmuchawca – jak niedawne wybory wpłyną na edukację w Polsce”. Z powodu choroby Jana Wróbla zastąpi Kornel Stanisławski – nauczyciel i wychowawca Bednarskiej Szkoły Realnej, amerykanista, luzytanista, muzyk.

Panelistkami i panelistami będą:

  • Sylwia Ciszewska, Fundacja Społeczność, Suwałki
  • Dorota Fiett, Fundacja Współczesna Szkoła Realna, Bednarska Szkoła Realna
  • Andrzej Janczewski, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim
  • Agnieszka Kantor – Kołodyńska, Lubelska Szkoła Realna
  • Joanna Kołakowska, Wawerska Szkoła Realna
  • Agnieszka Mysiak – Wrzeszcz, Saska Szkoła Realna
  • Maciej Przybyliński, Bednarska Szkoła Realna

14.15 -14.30 – krótka przerwa

14.30 – 15.45 – zespoły tematyczne przedstawią wyniki swoich piątkowych rozmów: o nauce poza budynkiem szkoły, współpracy z gronem uczniowskim w kierowaniu szkołą oraz o tworzeniu nauczycielom dobrych warunków pracy i rozwoju. Zachęcą też wszystkie osoby uczestniczące w Forum do polemiki, dokładania swoich pomysłów, a także wzajemnego zapraszania się i podejmowania wspólnych inicjatyw.

Prowadzi Maja Witowska-Rubaszek – była nauczycielka Bednarskiej Szkoły Realnej, koordynatorka projektu edukacyjnego Fundacji DKMS oraz Bartek Małecki, wychowawca, nauczyciel przedmiotów biznesowych, koordynator specjalizacji i portfolio w Lubelskiej Szkole Realnej, były wicedyrektor Bednarskiej Szkoły Realnej, fascynat pedagogiki cyrku.

15.45 – 16.00 – podsumujemy VI Forum Edukacji Realnej i pomyślimy o tym, co dalej.

16.00 – zakończymy Forum, a chętne osoby pójdą na wspólny obiad.

PO FORUM

W zależności od tego, jak wiele osób, zgłaszając swój udział w Forum, zadeklaruje chęć pozostania w Ełku do niedzieli, zdecydujemy, czy i jakie aktywności zaproponować im na sobotni wieczór.