Najważniejsze informacje:

Forum Edukacji Realnej to spotkanie ludzi z pasją, którym zależy na sensownej, pragmatycznej edukacji, która przyniesie korzyści społeczne, a jednocześnie da zwykłą ludzką radość. Spotkają się osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami, cieszące się z sukcesów innych, poszukujące nowych inspirujących wzorców oraz dobrych praktyk.

Tematyka VI Forum Edukacji Realnej

Praktyka tworzenia, funkcjonowania i współpracy szkół realnych; czym jest realna podstawówka; jakie są powyborcze nadzieje na rozwój nowoczesnej edukacji.

Inicjator:

Fundacja Współczesna Szkoła Realna

Fundacja Współczesna Szkoła Realna

Gospodarz i główny organizator:

Nowa Szkoła Ełk

Nowa Szkoła EłK

Cele Forum

W ramach Forum chcemy dzielić się wizją współczesnej Szkoły Realnej, wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej oraz doświadczeniami zdobytymi w działaniu szkół powstałych na jej wzór. Myślimy o szkole, która:

obok realizowanej na dobrym poziomie edukacji ogólnej zapewnia kształcenie specjalistyczne, dające praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy;

inspiruje i rozwija zainteresowania uczniów, uświadamia, że pasja w przyszłości może się stać zawodem;

  • przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w realnym świecie, uczy samodzielności, odpowiedzialności, pracy zespołowej i projektowej, sprawności komunikacyjnej, posługiwania się technologią cyfrową;
  • jest demokratycznie współtworzona przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, którzy wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, sprzyjającą indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia;
  • stawia na ciągły rozwój jako naturalną cechę swojego funkcjonowania;
  • poddaje krytycznej ocenie swoje działania i ich efekty, starając się sprostać wyzwaniom stawianym przez coraz szybciej zmieniający się świat.

Pragniemy by Forum stanowiło miejsce wymiany myśli, idei i najlepszych wzorców z zakresu edukacji. Zależy nam, by uczestnicy nie tylko dzielili się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, lecz również opowiadali o trudnościach i formułowali pytania, wyznaczające kierunki poszukiwań najlepszych rozwiązań.

Za udostepnienie pomieszczeń i wsparcie organizacyjne dziękujemy: