Forum Edukacji Realnej to spotkanie ludzi z pasją, którym zależy na sensownej, pragmatycznej edukacji, która przyniesie korzyści społeczne, a jednocześnie da zwykłą ludzką radość. Spotkają się osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami, cieszące się z sukcesów innych, poszukujące nowych inspirujących wzorców oraz dobrych praktyk.

Tematyka IV Forum Edukacji Realnej

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie tematyką IV Forum Edukacji Realnej i rejestrację na naszą konferencję. Wydarzenie miało miejsce 15 listopada w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19.

Szkoła realnej komunikacji: jak zbudować nowoczesną szkołę w oparciu o dialog nauczycieli, uczniów i rodziców?

Inicjator:

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych przy Bednarskiej Szkole Realnej

Gospodarz i główny organizator:

Akademia Talentów Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej w Białymstoku.

Celem Wydarzenia było integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych realną zmianą jakości edukacji w Polsce. Osób pasjonujących się edukacją, troszczących się o przyszłość polskiej młodzieży i zagwarantowanie jej wykształcenia adekwatnego do potrzeb współczesnego świata. 

Zaproszenie na IV Forum Edukacji Realnej kierowaliśmy w szczególności do:

 • nauczycieli szkół, którzy chcą doskonalić system edukacji,
 • uczniów, którzy chcą mieć wpływ na swój proces edukacji,
 • pracowników wyższych uczelni i organizacji zajmujących się rozwojem i współtworzeniem edukacji,
 • pracodawców zainteresowanych dobrą edukacją przyszłych pracowników,
 • samorządów stawiających na edukację jako czynnik rozwoju,
 • rodziców pragnących nowoczesnej edukacji dla swoich dzieci.

W ramach Forum chcieliśmy przekazać wizję szkoły wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślaną jako idea warta propagowania w całym kraju. Myślimy o szkole, która:

 • obok realizowanej na dobrym poziomie edukacji ogólnej zapewnia kształcenie specjalistyczne, dające praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy;
 • inspiruje i rozwija zainteresowania uczniów, uświadamia, że pasja w przyszłości może się stać zawodem;
 • przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w realnym świecie, uczy samodzielności, odpowiedzialności, pracy zespołowej i projektowej, sprawności komunikacyjnej, posługiwania się technologią cyfrową;
 • jest demokratycznie współtworzona przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, którzy wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, sprzyjającą indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia;
 • stawia na ciągły rozwój jako naturalną cechę swojego funkcjonowania;
 • poddaje krytycznej ocenie swoje działania i ich efekty, starając się sprostać wyzwaniom stawianym przez coraz szybciej zmieniający się świat.

Pragniemy by Forum stanowiło miejsce wymiany myśli, idei i najlepszych wzorców z zakresu edukacji. Zależy nam, by uczestnicy nie tylko dzielili się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, lecz również opowiadali o trudnościach i formułowali pytania, wyznaczające kierunki poszukiwań najlepszych rozwiązań.

Szczególne miejsce w programie IV Forum zajął temat komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować nowoczesną szkołę we współpracy i przy zaangażowaniu rodziców?
 • Jak tworzyć atmosferę dialogu i wzajemnego zaufania pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami?
 • Jak wypracować wspólny cel i wizję szkoły?
 • Jak korzystać ze współczesnych narzędzi do wzajemnej wymiany informacji.

Organizatorzy:

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych

 

Finansowanie:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.