Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konferencji Forum Edukacji Realnej są:
  1. Fundacja PRO, Gajowniki 19D, 16-070 Choroszcz, NIP: 966-212-69-63, kontakt: Marta Małecka – Dobrogowska, FUNDACJAPRO@GMAIL.COM, tel.: +48.576366150, zwana dalej Fundacją PRO,
  2. Towarzystwo Przyjaciół I SLO ul. Raszyńska 22 02-026 Warszawa , NIP 5251574221, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Dariusz Oskroba, iod@dag.pl, tel. +48 22 1007777, zwanym dalej TPISLO.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda uczestnika konferencji wyrażona poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://evenea.pl/event/ivforumedukacjirealnej/. lub poprzez wejście na konferencję.
 3. Dane osobowe uczestnika Forum (imię, nazwisko, email, telefon, instytucja reprezentowana, wizerunek), będą przechowywane przez okres potrzebny na organizację i realizację oraz archiwizację dokumentacji związanej z projektem w ramach którego sfinansowano realizację konferencji, tj przez okres maksymalnie 5 lat*;
 4. Uczestnikowi Forum przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem*;
 5. Uczestnikowi Forum przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 6. Podanie przez uczestnika Forum danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z organizacją i realizacją wydarzenia, za wyjątkiem zgody na udostępnienie wizerunku administratorom spoza EOG;
 7. dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

*          Prawo do usunięcia danych nie jest bezwzględne – ma w sobie pewne ograniczenia. administratorzy danych udostępniający je w Internecie (m.in. media społecznościowe), rozpatrując żądanie usunięcia danych mogą uwzględniać istniejące ograniczenia techniczne oraz koszty ich realizacji. Ponadto występują też ograniczenia tego prawa wynikające z artykułu 17. ustępu 3. RODO – wśród których jest m. in. się prawo do wolności wypowiedzi i informacji.