Szkolenie: „Ten typ tak ma…” – Typy psychologiczne w pracy nauczyciela

17 listopada, godz. 13:00-16:00

Prowadzący: Magdalena Bis – psychoterapeuta, trener, certyfikowany praktyk MBTI, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej.

Zapraszam nauczycieli i pedagogów na spotkanie pozwalające lepiej poznać, zrozumieć
i wspierać – siebie i swoich uczniów.

Zgodnie z teoriami temperamentu i typów psychologicznych ludzie uczą i uczą się w różny sposób, ponieważ są różni.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o metodę MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator).

MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator) to metoda samooceny oparta o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Teoria typów psychologicznych omawia istotę różnic między ludźmi jednocześnie wyjaśniając, że każdy typ osobowości posiada swój własny potencjał, który może być z satysfakcją realizowany we wszystkich obszarach życia.

MBTI® opisując w sposób pozytywny naszą osobowość ma szczególne zastosowanie
w edukacji i wychowaniu. Zrozumienie własnych preferencji osobowościowych zwiększa samoświadomość i daje potrzebną wiedzę, aby dostosować, gdy zajdzie taka potrzeba swój styl pracy do różnych potrzeb uczniów. Teoria typów psychologicznych pozwala nauczycielom zrozumieć zarówno siebie jak i swoich uczniów w sposób, który prowadzi do skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

Warsztaty pomogą nauczycielom:

  • zrozumieć własne preferowane style nauczania i uczenia się
  • zidentyfikować swoje atuty jako nauczyciela
  • lepiej zrozumieć swoich uczniów i doceniać ich różne style uczenia się
  • wspierać naturalne preferencje dzieci wynikające z ich typu osobowości
  • tak planować proces nauczania by zaspokajać potrzeby różnych uczniów
  • szybciej zidentyfikować najlepszy sposób uczenia się dla danego ucznia

Zgłoszenia droga mailową na adres: magdalena.bis@umcs.lublin.pl

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.