Kontakt

Zachęcamy do finansowego wsparcia działań Fundacji przelewem na konto:

Fundacja Współczesna Szkoła Realna

48 1600 1462 1881 5930 1000 0001

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Dane kontaktowe:

Fundacja Współczesna Szkoła Realna

ul. Kawalerii 5,

00-468 Warszawa

e-mail: fundacja@szkolarealna.edu.pl