Organizatorzy

Pomysłodawcy

Idea Forum powstała w Ośrodku Rozwoju Szkół Realnych, którego powołanie ogłosiliśmy w momencie utworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, by od początku dzielić się efektami naszej pracy nad nowym modelem edukacji.

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych

Organizatorami Forum są nauczyciele Bednarskiej Szkoły Realnej – stworzonej przed trzema laty, czteroletniej szkoły średniej, działającej według autorskiej metody i programu, które – w zetknięciu z rzeczywistością – wciąż modyfikujemy i doskonalimy.

Gospodarz i główny organizator IV edycji Forum

Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej to wsparcie edukacyjne i psychologiczne dla najzdolniejszych uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i ich rodziców. Wsparcie nakierowane na pomoc w zrozumieniu świata, społeczeństwa oraz zasad nim kierujących. MUER to nie tylko rozwój intelektualny, ale przede wszystkim nauka kompetencji społecznych i obywatelskich, poprzez udział w wykładach, seminariach, ale również w praktykach studenckich u pracodawców oraz konferencji i seminariów organizowanych do otoczenia MUER.
Finansowanie
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Gospodarze i współorganizatorzy III edycji Forum

Gospodarzem i głównym organizatorem III edycji Forum będzie Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS w Lublinie.

Współorganizatorem będzie Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI.


Gospodarze i współorganizatorzy II edycji Forum

II Edycja Forum Edukacji Realnej powstała dzięki zaangażowaniu działaczy Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie.