F.A.Q

Kto powinien wziąć udział w Forum Edukacji Realnej?

Zapraszamy na Forum osoby, którym bliska jest idea edukacji realnej:

  • nauczycieli szkół średnich i gimnazjów,
  • pracowników wyższych uczelni,
  • pracodawców,
  • samorządowców,

a także wszystkich, którzy chcą przybliżać szkołę do realnego świata.

Czym jest edukacja realna?

To przeciwieństwo edukacji rytualnej. To poszukiwanie coraz to nowego celu, sensu i metody nauczania i uczenia się. Poszukiwanie uzasadnione ciągłymi, coraz to szybszymi przemianami otaczającego nas świata. Edukacja realna zrywa z rytuałem, jako uzasadnieniem bierności, powtarzalności, schematu. Zakłada, że szkoła ma stanowić jak najlepszy model rzeczywistości i uczyć radzenia sobie z jej wyzwaniami.

Do czego przywiązujemy wagę w edukacji realnej?

W edukacji realnej stawiamy na to, co jest ważne w prawdziwym świecie: na rozwiązywanie rzeczywistych problemów, pracę w zespole, nadążanie za rozwijającą się technologią. Nie rezygnujemy przy tym z solidnego kształcenia ogólnego i kształtowania postaw.

Na czym polega edukacja realna?

Edukacja realna podlega kilku prostym zasadom, nie tworzy jednak uniwersalnego schematu działania. Stawia na rozpoznawanie i zaspokajanie lokalnych potrzeb, korzystanie z szans, jakie stwarzają najbliższe otoczenie i osoby chętne do współpracy – czerpie z zainteresowań, umiejętności i aspiracji nauczycieli, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły.

Jaki wpływ ma edukacja realna na uczniów?

Absolwenci szkoły realnej, to osoby które zgromadziły nie tylko wiedzę, ale też mnóstwo różnorakich doświadczeń, w tym doświadczeń współpracy z innymi. Znają realia otaczającego świata, bo w praktyce stykali się z jego problemami. Po ukończeniu szkoły potrafią decydować o sobie – o dalszym kształceniu, podjęciu pracy lub łączeniu obu aktywności. Samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność zjednuje im pracodawców, albo daje szanse na zatrudnianie siebie i innych.

Jak w praktyce funkcjonuje szkoła realna?

Bednarska Szkoła Realna jest przykładem takiej szkoły, a jej funkcjonowanie jest dokumentowane na Facebooku. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.