Program IV Forum Edukacji Realnej

15 listopada, piątek

8:30-9:00        Rejestracja

9:00-9:15        Rozpoczęcie Forum i przywitanie uczestników

Marta Małecka-Dobrogowska, Akademia Talentów – Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej i Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna

 

Część I: Edukacja Realna

   

9:15-10:00

Edukacja realna jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”

Dorota i Janusz Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej i inicjatorzy Forum Edukacji Realnej

10:00-11:00   

„Edukacja Realna w praktyce – wyzwania związane z tworzeniem szkół realnych i perspektywy rozwoju edukacji realnej.”                       

Debata z udziałem dyrektorów i założycieli istniejących szkół realnych:

  • Dorota i Janusz Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej,
  • Aleksandra Drozd, twórczyni i dyrektor Wawerskiej Szkoły Realnej,
  • Agnieszka Kantor-Kołodyńska, twórczyni i dyrektor Lubelskiej Szkoły Realnej,
  • Marta Małecka-Dobrogowska, twórczyni Białostockiej Szkoły Realnej.

Prowadzenie: Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna.

 

11:00-11:15    Przerwa kawowa

 

11:15-12:45   

„Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami jako podstawa funkcjonowania nowoczesnej szkoły”

Prezentacje przedstawicieli szkół realnych:

  • Marcin Demkowski, Lubelska Szkoła Realna,
  • Alina Łukawska, Wawerska Szkoła Realna,
  • Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna.

 

Część II: Inspiracje

 

12:45-13:30   

„Standardy dobrej edukacji”

Katarzyna Hall, inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji, od lat, na różnych szczeblach, zajmująca się zarządzaniem w edukacji, obecnie prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja i dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji, Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011.

 

13:30-13:45    Przerwa kawowa

 

13:45-15:15  

1 ) “Czy warto marzyć tworząc szkołę?”

Agnieszka Kudraszow, z wykształcenia architekt, sercem harcerka, społecznik, urodzona organizatorka, dla której nie istnieją rzeczy niemożliwe, jej drugie imię to przygoda. Współzałożycielka Fundacji trzy czte ry!, Leśnej Szkoły Puszczyk w Białymstoku, Przedszkola Leśnego Puszczyk, inicjatorka powołania Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych.

2 ) „Racjonalnie czy emocjonalnie? O budowaniu relacji międzyludzkich na drodze nowoczesnej edukacji”

Katarzyna Szorc, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog i psycholog, zajmuje się problematyką inteligencji emocjonalnej w przestrzeni edukacyjnej.

3 ) „Pasja i twórczość – czy jest na nie miejsce we współczesnej szkole”

Beata Kunat, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog, trener kreatywności, identyfikuje uzdolnienia i talenty.

 

15:15-16:15    Przerwa obiadowa

 

Część III: Warsztaty

 

16:15-17:30   

„Szkolny rezonator – skuteczna komunikacja między nauczycielami, uczniami, rodzicami”

Warsztaty w podgrupach. Prowadzenie: Janusz Fiett, Bednarska Szkoła Realna

17:30-18:00   

“Podsumowanie i Zakończenie Forum”

Dorota i Janusz Fiett, Bednarska Szkoła Realna