O Forum

Czym będzie, a czym nie będzie Forum Edukacji Realnej?

Forum Edukacji Realnej będzie przede wszystkim spotkaniem ludzi z pasją, którym zależy na tym, by edukacja miała sens, przygotowywała do życia, przynosiła korzyści społeczne i zwykłą ludzką radość i satysfakcję. Spotkają się osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, potrafiące cieszyć się sukcesami innych, chętne do korzystania z ciekawych wzorców.

Forum nie będzie z pewnością typową konferencją, z wszystkimi jej atrybutami – nie zawsze potrzebnymi i uzasadnionymi ekonomicznie i ekologicznie. Zabraknie więc toreb z nadrukiem, długopisów i kolorowych broszur. Przydatne w czasie takich wydarzeń identyfikatory wykonamy sobie sami tak, by mówiły o każdym z nas więcej niż zazwyczaj, a przy okazji dały próbkę realnego, warsztatowego działania.

Forum odbywać się będzie w pomieszczeniach naszej szkoły, powstałej przed dwoma laty, a więc nadal na dorobku. Podczas spotkania zabraknie więc może jakichś ważnych sprzętów i nie wszystko zadziała jak należy – to część naszej realności. Zapewniamy jednak, że nie zabraknie nam gościnności i woli dzielenia się wszystkim, czym dysponujemy.

W ramach Forum będziemy chcieli przekazywać naszą wizję szkoły, wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślaną jako idea warta propagowania w całym Kraju. Podzielimy się też swoimi praktycznymi doświadczeniami, które dobitnie pokazują, że uniwersalny wzorzec szkoły realnej trzeba każdorazowo, z pokorą i przekonaniem, dostosowywać do lokalnych realiów.

Forum zasłuży na swoje miano dopiero wtedy, gdy stanie się miejscem wymiany, a nie tylko jednokierunkowego przekazu myśli, idei i wzorców. Stanie się tak wtedy, gdy Państwo, podzielicie się z nami, swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, ale także problemami, tęsknotami i pytaniami, na które wciąż nie znamy odpowiedzi.

Miarą naszego wspólnego sukcesu będzie stworzenie przez uczestników Forum środowiska, utrzymującego stały kontakt, inspirującego się i wspierającego wzajemnie, organizującego wspólne aktywności, a w końcu – świadomie pracującego nad formułą i celami kolejnego spotkania.