Opłata za udział w VI Forum

Opłata za udział w VI Forum Edukacji Realnej wynosi 85zł. W przypadku osób zamawiających sobotni obiad, prosimy o zwiększenie tej sumy do 125zł.

Opłatę prosimy przelać na konto:

Fundacja Współczesna Szkoła Realna

48 1600 1462 1881 5930 1000 0001

W tytule przelewu prosimy napisać: Opłata VI FER – imię i nazwisko

W przypadku zbiorczych przelewów od szkół i innych instytucji delegujących prosimy napisać: Opłata VI FER – nazwa instytucji, nazwiska uczestniczek/ków.

Środki z wniesionych opłat zostaną przeznaczone na niezbędne zakupy towarów i usług, potrzebnych do organizacji Forum – przede wszystkim związanych z przygotowaniem posiłków i przerw kawowych, zapewnieniem materiały piśmienniczych, wydruków itp.

Osoby organizujące i prowadzące Forum, występujące z prezentacjami oraz panelistki i paneliści, nie pobierają za swoją pracę żadnych honorariów.