Czym będzie II Forum Edukacji Realnej?

II Forum Edukacji Realnej będzie przede wszystkim spotkaniem ludzi z pasją, którym zależy na tym, by edukacja miała sens, przygotowywała do życia, przynosiła korzyści społeczne i zwykłą ludzką radość i satysfakcję. Spotkają się osoby otwarte, chętne do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, potrafiące cieszyć się sukcesami innych, chętne do korzystania z ciekawych wzorców.

Na II Forum nie zabraknie z pewnością gości inauguracyjnego Forum, które odbyło się w marcu tego roku w Warszawie. Mamy z nimi kontakt, współpracujemy, cieszymy się na kolejne spotkanie. Będziemy radzi, gdy dołączą przedstawiciele innych ośrodków z całej Polski. Szczególnie liczymy na sporą reprezentację regionów położonych niedaleko Ostródy, osób którym najłatwiej będzie dotrzeć na spotkanie.

Forum odbywać się w pięknych budynkach Ostródy – na Dworcu, oddanym przez władze miasta na cele społeczne, między innymi siedzibę Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, a także w Centrum Użyteczności Publicznej, mieszczącym się w gmachu tzw. Starych Koszar.

W ramach Forum będziemy chcieli przekazywać wizję szkoły, wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślaną jako idea warta propagowania w całym kraju. Podzielimy się też swoimi praktycznymi doświadczeniami, które dobitnie pokazują, że uniwersalny wzorzec szkoły realnej trzeba każdorazowo, z pokorą i przekonaniem, dostosowywać do lokalnych realiów.

Tak jak poprzednio, pragniemy, by Forum stanowiło miejsce wymiany, a nie tylko jednokierunkowego przekazu myśli, idei i wzorców. Zależy nam, by Państwo dzielili się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, ale także trudnościami, tęsknotami i pytaniami, na które wciąż nie znamy odpowiedzi. Szczególne miejsce w programie Forum znajdą problemy i wizje rozwoju edukacji w Ostródzie, na ich przykładzie będziemy mogli analizować uniwersalne problemy dotyczące całego kraju.

Miarą naszego wspólnego sukcesu będzie powiększanie się środowiska forumowiczów – utrzymującego stały kontakt, inspirującego się i wspierającego wzajemnie, organizującego wspólne aktywności, świadomie pracującego nad formułą i celami kolejnych spotkań.